Se vi havas demandojn aŭ komentojn volonte nin kontaktu. Por tio uzu aŭ la suban formularon.
Ankaŭ ni volonte sendos al vi iom da materialo pri Bahaismo en Esperanto; kaj ni ofertas fari korespondan kurson pri Bahaismo en Esperanto. Se vi interesiĝas pri tio bonvolu simple nin sciigu.

Vi povas ankaŭ skribu al:

          Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
          Eppsteiner Str. 89
          DE-65719 Hofheim-Langenhain
          Germanio

          bel(at)bahai.de

          Faksilo +49-(0)6192-9929-99