Kun la prezento dum la Eŭropa Esperanto Kongreso (EEK) en Strasburgo pri sia 50jariĝo fermis Bahaa Esperanto-Ligo (BEL) sian jubilean jaron. La EEKn partoprenis manpleno da BELanoj, kiuj i.a. tie prizorgis konstantan informtablon. Krom la BEL-sekretario, Bernhard WESTERHOFF, pri la jubileo prelegis ĉe la EEK Rene TRIOLLE pri Lidia Zamenhof, la ligo inter Esperanto kaj la Bahaa Kredo, kaj okazis tre agrabla “amika vespero” en la loka bahaa centro kun kvardeko da ĉeestantoj, inter ili dekduo da EEK-partoprenantoj.

La BEL-estraro en sia lasta kunsido konstatis ke la 50a jubileo de BEL estis sufiĉe sukcese celebrita pere de la aperigo kaj dissendo de dulingva broŝuro pri la jubileo, aro da Gazetaraj Komunikoj dissenditaj, la aperigo de Dio preterpasas kaj prezentiĝo ĉe aro da Esperanto-aranĝoj.

Dume la bahaa mondo ĵus, la 25an de majo, solene inaŭguris plian nacian bahaan templon – tiun de Papu-Nov-Gvineo (PNG) en ĝia ĉefurbo Portmoresbo. »Pureco de koro, profunda spiriteco kaj neŝancelebla kredo – ĉi tiuj atributoj distingas la noblan popolon de Papu-Nov-Gvineo, … ili estas la fundamento sur kiu la Adorejo estas konstruita.« Tiel tekstas letero de la Universala Domo de Justeco, la monda gvidorgano de la tutmonda bahaa komunumo, adresita al la inaŭgura kunveno. La letero plu deklaris: »Ĉi tiu fizika konstruaĵo, nestanta en la montetoj de Portmoresbo, … havas profundan spiritan signifon. Bonvenigante ĉiujn inter siaj muroj esprimas ĝi la unuecon de la homaro kaj la unuecon de ĉiuj religioj. Ĝi kunplektas la diversajn popolojn de ĉi tiu potenca nacio invitante ilin ĉiujn kunveni en servado al la homaro.«

Partoprenantoj de la ceremonio inkludis registarajn oficialulojn, religiestrojn, konatajn membrojn de la socio, reprezentantojn de lokaj kaj naciaj bahaaj institucioj kaj multajn aliajn homojn de la lando.

Pri la signifo de la templo parolis Konfuceo IKOIRERE, sekretario de la Nacia Spirita Asembleo de la bahaanoj de PNG, kiu interalie diris: »Ĉi tiu nacia Adorejo estas la kronanta atingo de ĉiuj klopodoj de la pasinteco, kaj signo de lumo kaj espero por la estonteco.«

Kiel pli-malpli ĉiuj bahaaj temploj prezentas ankaŭ tiu ĉi nova unikan arkitekturon kaj enkorpigas tradiciajn karakterizaĵojn kaj metiajn elementojn de la lando kaj regiono.

La Bahaa Adorejo inaŭgurita en Papu-Nov-Gvineo
Bildo 1: “Radianta lumturo de espero”: La Bahaa Adorejo inaŭgurita en Papu-Nov-Gvineo. Elaera rigardo al la partoprenantoj de la dediĉa ceremonio kolektiĝintaj ekster la templo.
[por tiu ĉi kaj pli da fotoj kaj en pli alta kvalito iru al: news.bahai.org ]
50-jariĝo fermita – nova templo en PNG
Bildo 2: La sekretario de BEL, Bernhard WESTERHOFF, dum la EEK prelegis pri la 50jariĝo de BEL.

Se vi deziras utiligi la suprajn fotojn aŭ aliajn troveblajn ĉe news.bahai.org bonvolu observi la regulojn.