La estraro de BEL, kiu oficas por la trijara oficperioda de somero 2019 ĝis somero 2022, havas jenan konsiston:

  • s-ro R. Michael PORTER, Meksikio – prezidanto
  • s-ino Heide Martha OTTO, Germanio – vicprezidantino
  • s-ro Bernhard WESTERHOFF, Germanio – sekretario / kasisto
  • s-ro Eugeno DELCOV, Rusio
  • s-ro Moresson FEIDANGAI, Centrafrika Respubliko
  • s-ro Joop KIEFTE, Nederlando
  • s-ro Loftur MELBERG-SIGURJONSSON, Islando
  • s-ino Andrea OTTROK, Hungario
  • s-ino Anneke Schouten-Buys