La estraro de BEL, kiu oficas por la trijara oficperioda de somero 2016 ĝis somero 2019, havas jenan konsiston:

  • s-ro Loftur MELBERG-SIGURJONSSON, Islando – prezidanto
  • s-ino Heide Martha OTTO, Germanio – vicprezidantino
  • s-ro Bernhard WESTERHOFF, Germanio – sekretario
  • Anneke Schouten-Buys – kasistino
  • s-ro Gennadij BASOV, Rusio
  • s-ro Eugeno DELCOV, Rusio
  • s-ro Bradley McDONALD, Novzelando
  • s-ino Andrea OTTROK, Hungario
  • s-ro R. Michael PORTER, Meksikio