Shoghi Effendi
Abdu’l-Bahá (maldekstre) kun sia plej aĝa nepo Shoghi Effendi

Abdu’l-Bahá en sia testamento nomumis sian plej aĝan nepon, Shoghi Effendi Rabbani (pr.: ŝogi efendi rabani), «Gardanto» de la Bahaa Kredo kaj aŭtoritata interpretanto de ĝiaj instruoj. Shoghi Effendi servis de la forpaso de Abdu’l-Bahá en 1921 ĝis sia morto en 1957. Dum tiuj 36 jaroj la Gardanto tradukis multajn skribojn de Bahá’u’lláh kaj Abdu’l-Bahá al la angla, klarigis ilian signifon, spronis la starigon de lokaj kaj landaj bahaaj institucioj kaj gvidis la realigon de serio da planoj, kiuj celis al la plia disvastigado de la bahaaj idealoj tra la mondo.

Shoghi Effendi
Monumento sur la tombo de Shoghi Effendi en Londono

En la Sankta Lando ne forgeseblas la laboro de Shoghi Effendi pro la belega ĉirkaŭaĵo kiun li kreis por la tiea Bahaa Monda Centro. La kompletigo de la maŭzoleo, kiu entenas la korpajn restaĵojn de Báb, estas same lia laboro kiel la konstruado de la Internacia Bahaa Arkivo. Estis ankaŭ Shoghi Effendi kiu konceptis kaj aranĝis sur la bahaaj terenoj en Bahji, kie troviĝas la tombejo de Bahá’u’lláh, kaj sur la deklivoj de la monto Karmelo okulfrape belajn ĝardenojn.

Per siaj dekmiloj da, parte libroampleksaj, leteroj, kolektitaj en aro da volumoj, Shoghi Effendi postlasis al la bahaanoj neestimeble valoran heredaĵon por pli bone kompreni la verkaron de Bahá’u’lláh kaj Abdu’l-Bahá.

Post mallonga «interregno» de 1957 ĝis 1963 gvidas de tiam la Universala Domo de Justeco la tutmondan bahaan komunumon.