Naskita en 1817, Bahá’u’lláh apartenis al unu el la grandaj nobelaj familioj de Persio, kies spuroj retrosekveblas ĝis al la regantaj dinastioj de la imperiestra pasinteco de la lando, familio riĉa kaj multposedanta. Ne akceptante la pozicion ĉe la reĝa kortego ofertita al Li, Bahá’u’lláh famiĝis pro sia malavareco kaj bonkoreco, multamata de siaj samlandanoj.

Lia privilegia stato rapide nuliĝis post kiam Bahá’u’lláh deklaris sian apogon de la mesaĝo de Báb. Englutita de la ondoj da violento kiuj trafis la Báb-anojn post la ekzekuto de Báb, Bahá’u’lláh suferis ne nur la perdon de siaj havaĵoj sed estis ankaŭ mem enkarcerigita, torturita kaj plurfoje ekzilita. La unua ekzilejo estis Bagdado, kie en 1863 Li deklaris mem esti «Tiu Promesita» pri kiu Báb estis parolinta. De Bagdado Bahá’u’lláh estis sendita al Konstantinopolo (la nuna Istanbulo), Adrianopolo (la nuna Edirne) kaj fine al la punkolonio Akko en Palestino, kie Li kiel malliberulo alvenis en 1868.

De Adrianopolo kaj pli poste el Akko Bahá’u’lláh direktis serion da leteroj al la siatempaj regantoj, plej rimarkindaj dokumentoj en la religia historio. En ili estas proklamita la unuiĝo de la homaro kaj la establiĝo de tutmonda civilizacio.

Bahá'u'lláh

La restaŭrita prizona ĉelo de Bahá’u’lláh en Akko, Israelo.

La reĝoj, imperiestroj kaj prezidentoj de la deknaŭa jarcento estis alvokataj interpaciĝi, malarmadi kaj dediĉi siajn energiojn al la efektivigo de ĝenerala paco.

Bahá’u’lláh en 1892 forpasis en Bahji, iom norde de Akko, kaj tie estas entombigita. Liaj instruoj tiutempe jam disvastiĝis ĝis trans la Mezoriento kaj Lia sanktejo hodiaŭ estas la umbilika punkto de tutmonda komunumo formita surbaze de tiuj instruoj.

Dum la longaj jaroj de Sia ekzilo kaj mallibereco Bahà’u’llàh revelaciis ekvivalenton de pli ol 100 volumoj da skribaĵoj konsistantaj el preskriboj kaj leĝoj de Lia misio, leteroj al reĝoj kaj gvidantoj de la Oriento kaj la Okcidento, mistikaj instruoj kaj aliaj Die inspiritaj skriboj.

En Sia testamento Bahá’u’lláh nomumis Sian plej aĝan filon, ‘Abbás Effendi, kiu alprenis la titolon ‘Abdu’l-Bahá («servanto de Bahá»), kiel Sian sekvanton kaj solan aŭtoritatan interpretanton de Siaj instruoj.

Bahá'u'lláh

Okaze de la 200a datreveno en oktobro 2017 de la naskiĝo de Bahá’u’lláh aperis tre bela, 50minuta filmo, kiu sub la titolo “Light to the World” (Lumo al la Mondo), prezentas la plej gravajn eventojn en la vivo de Bahá’u’lláh kaj Liajn plej gravajn instruojn. Tion ĝi faras plejparte pere de eldiroj far Liaj adeptoj tra la tuta mondo. Tiu ĉi filmo alireblas en aro da lingvoj resp. estas subtitoligita en aro da lingvoj – inter ili ankaŭ Esperanto. La esperanta versio de la filmo troveblas ekzemple je:
https://www.youtube.com/watch?v=t-UWgrCtgR0

https://www.iztube.com/watch?v=t-UWgrCtgR0

https://amara.org/de/videos/riPiXdsfGJtM/info/lumo-por-la-mondo
Kaj ĝi elŝuteblas je:
https://1drv.ms/v/s!Al16whQeUQ_bhWmTNZy0aEPztLyn