mondcentro

Elaera rigardo al la administraj konstruaĵoj de la Bahaa Mondcentro. De maldekstre: La Internacia Instrucentro, la sidejo de la Universala Domo de Justeco, la Centro por la Studado de la Tekstoj kaj la Internacia Arkivo. Supre dekstre: la supraj el la terasoj ĉirkaŭ la maŭzoleo de Báb.

Kiel tri aliaj el la mondaj religioj (Judaismo, Kristanismo kaj Islamo) ankaŭ la Bahaa Kredo estas tra historiaj eventoj ligita al la Sankta Lando. La domojn kaj aliajn ejojn, kiuj rememoras pri la ekzilo de Bahá’u’lláh kaj ‘Abdu’l-Bahá, la bahaa komunumo zorge restaŭris.

Ĉiujare miloj da bahaanoj venas al Haifa kaj Akko kiel pilgrimantoj havante la privilegion kune kun samkredanoj el ĉiuj mondanguloj viziti tiujn lokojn. Ĉiun kvinan jarojn la elektitaj reprezentantoj de la naciaj bahaaj komunumoj kunvenas en Haifa por elekti la membrojn de la Universala Domo de Justeco, kiu gvidas la internaciajn aferojn de la Kredo elde sia sidejo sur la monto Karmelo.

La kunlaborantoj de la Universala Domo de Justeco estas bahaaj volontuloj venantaj de multaj diversaj landoj. Ili vivas en la regiono de Haifa kaj Akko kaj servas tie dum diverslongaj periodoj, de kelkaj monatoj ĝis pluraj jaroj,