komencoj
Bahiyyih Khanum, filino de Bahá’u’lláh kaj unu el herooj de la fruaj jaroj de Bahaismo.

La bahaan komunumon formas la adeptoj de Bahá’u’lláh. Tiu komunumo de la plej unuaj tagoj de la nova Kredo meze de la 19a jarcento ĝis hodiaŭ rapide kreskis kaj evoluis.

Sian unikan administran ordon la bahaa komunumo komencis starigi sub la gvidado de Shoghi Effendi (1921-1957) kiel Gardanto de la Kredo. La unua paŝo de tiu evoluigo estis la kuraĝigo al organizita, planita ekspansio de bahaaj komunumoj tien, kie eblis establi lokajn kaj naciajn bahaajn konsiliojn, la Spiritajn Asembleojn. La Gardanto efektivigis tiun ĉi tutgloban ekspansion de bahaaj komunumoj pere de serio da internaciaj, diverslongaj planoj, ene de kiuj dekdu Naciaj Spiritaj Asembleoj povis fondiĝi.

Kiam en 1957 Shoghi Effendi subite mortis, la bahaa komunumo troviĝis meze de tutmonda plano cele al ekspansio kaj solidiĝo. Estis la celo dum tiu ĉi periodo, kiu finiĝis en 1963 – do cent jarojn post kiam Bahà’u’llàh unuafoje estis publike deklarinta Sian mision en la ĝardeno Ridvàn (pr.: rezvan; araba: paradizo) en Bagdado -, malfermi 132 novajn landojn kaj gravajn teritoriojn por la Kredo kaj pligrandigi ekzistantajn komunumojn en 120 landoj kaj teritorioj iom antaŭe malfermitajn. Tiuj ĉi ambiciaj celoj estis fakte pli ol plenumitaj fine de la plano – malgraŭ la malfaciloj kaŭzitaj pro la forpaso de la Gardanto.