Okaze de la 200a datreveno de la naskiĝo de Báb en 2019 estis publikigita filmo sub la titolo Aŭroro de la Lumo (angle: Dawn of the Light). Ĝi montras kio ĝis hodiaŭ elkreskis el la movado de Báb kaj Bahá’u’lláh. Diversaj protagonistoj ĉirkaŭ la terglobo, rakontante sian personan serĉadon de senso kaj orientiĝo, tre konvinke elmontras la profunde inspiran impulson, kiun Báb kaj Bahá’u’lláh donis al la mondo. Ilia mesaĝo pri unueco kaj paco nuntempe jam inspiras milionojn agi por pli bona monda kaj krei progresemajn, unuigitajn kaj viglajn komunumojn. Ni preparis version kun E-subtitoloj. Por spekti la filmon en pli ol deko da alilingvaj versioj iru al Dawn of the Light.
Aperis krome speciala mesaĝo Al ĉiuj honorantaj la Heroldon de nova Tagiĝo de la Universala Domo de Justeco, kiu alvokas profunde studi la Kredon de Báb kaj Bahá’u’lláh.