12.03. '18

Lumo por la Mondo - filmo pri Bahá'u'lláh

Filmo okaze de la 200a datreveno en oktobro 2017 de la naskiĝo de Bahá'u'lláh, la Fondinto de la Bah...

09.10. '14

bahai.org tute renovigita

La ĉefa hejmpaĝo de la bahaa komunumo, bahai.org, estas komplente renovigita.

estraro

La estraro de BEL, kiu oficas por la trijara oficperioda de somero 2013 ĝis somero 2016, havas jenan konsiston:

s-ro Loftur MELBERG-SIGURJONSSON, Islando - prezidanto

s-ino Heide Martha OTTO, Albanio – vicprezidantino

s-ro Bernhard WESTERHOFF, Germanio – sekretario

s-ino Anneke SCHOUTEN-BUYS, Nederlando – kasistino

s-ro Gennadij BASOV, Rusio

s-ro Eugeno DELCOV, Rusio

s-ro Bradley McDONALD, Novzelando

s-ino Andrea OTTROK, Hungario

s-ro R. Michael PORTER, Meksikio