09.10. '14

bahai.org tute renovigita

La ĉefa hejmpaĝo de la bahaa komunumo, bahai.org, estas komplente renovigita.

08.08. '13

Serio da bahaaj E-filmoj

Serio de YouTube-filmetoj informas pri la Bahaa Kredo kaj diversaj temoj el bahaa vidpunkto.

estraro

La estraro de BEL, kiu oficas por la trijara oficperioda de somero 2013 ĝis somero 2016, havas jenan konsiston:

s-ro Loftur MELBERG-SIGURJONSSON, Islando - prezidanto

s-ino Heide Martha OTTO, Albanio – vicprezidantino

s-ro Bernhard WESTERHOFF, Germanio – sekretario

s-ino Anneke SCHOUTEN-BUYS, Nederlando – kasistino

s-ro Eugeno DELCOV, Rusio

s-ro Andy HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Hispanio

s-ro Bradley McDONALD, Novzelando

s-ino Andrea OTTROK, Hungario

s-ino Shahin VAFAI-McKINNIE, Usono