12.03. '18

Lumo por la Mondo - filmo pri Bahá'u'lláh

Filmo okaze de la 200a datreveno en oktobro 2017 de la naskiĝo de Bahá'u'lláh, la Fondinto de la Bah...

09.10. '14

bahai.org tute renovigita

La ĉefa hejmpaĝo de la bahaa komunumo, bahai.org, estas komplente renovigita.

originoj

Du bahaanoj, patro kaj filo, kiuj estis arestitaj kaj ekzekutitaj pro sia Kredo; Irano, 19a jarcento.

Por bahaanoj evoluaj procezoj estas kerna vivfenomeno kaj aplikebla ankaŭ al la religio de Dio. La sinsekvaj stadioj kiujn ilia propra Kredo trapasis kiam ĝi iom post iom aperis kaj establiĝis estas en si mem indiko pri tiu evolua principo.

La disvolviĝon de la Bahaa Kredo karakterizas ankaŭ plia trajto komuna al la unuaj etapoj de ĉiuj antaŭaj religioj: la nova epoko en la efektiviĝo de la volo de Dio alportas ŝanĝojn kaj novaĵojn kiuj ne estas bonvenaj al tiuj regantaj la ekzistantan socian ordon. Regule rezultis el tio severa persekutado de la adeptoj de la nova Kredo. Dum siaj unuaj 150 jaroj la Bahaa Kredo trapasis plurajn periodojn de tia subpremado.

En 1844 en Persio juna "siyyid" (posteulo de la Profeto Mahometo; pr.: sejed) kun la nomo Mirza 'Ali-Muhammad deklaris Sin esti la "Promesita Qàim (pr.: kaim)" atendita de la ŝijaisma Islamo. Li alprenis la titolon "Bàb", kio signifas "Pordo", kaj Liaj instruoj rapide altiris grandnombran adeptaron.

Alarmitaj per la kreskanta nombro da "Babi" (Bab-anoj), kiel Liaj adeptoj estis nomataj, la islama klerikaro aliancis sin kun la ministroj de la Ŝaho klopodante detrui la junan Kredon. Pluraj miloj da Bab-anoj estis persekutataj, torturataj kaj murdataj dum la sekvaj jaroj, sed la kresko de la nova religio daŭris - eĉ post kiam Bàb mem estis enkarcerigita kaj poste publike ekzekutita en julio 1850.

Pri la terura traktado de la Bab-anoj fare de la sekularaj kaj religiaj aŭtoritatoj raportis kelkaj okcidentaj diplomatoj, scienculoj kaj vojaĝantoj, kiuj esprimis sian admiron pri la karaktero kaj firmeco de la viktimoj de tiuj persekutadoj.

La Kredo de Bàb originis el la Islamo same kiel Kristanismo el Judaismo aŭ Budhismo el Hinduismo. Ek de la komenco de la misio de Bàb estis klare, ke la religio establita de Li estis ne nur sekto aŭ movado ene de Islamo sed posedas la karakteron de sendependa Religio. Krome, unu el la ĉefaj eroj de Babismo estis la aserto de Bàb, ke Li estas sendita de Dio por prepari la vojon al Unu pli granda ol Li mem, kiu inaŭguros epokon de tutmonda paco kaj justeco, epoko kiu estos la kulmino de ĉiuj antaŭaj revelacioj.

Tiuj profetĵoj baldaŭ realiĝis en la personeco de Bahá'u'lláh (pr.: baha-o-la; titolo kun la signifo "Gloro de Dio" sub kiu konatiĝis Mirza Husayn-'Ali (pr.: mirza hosejn ali)), unu el la gvidaj membroj de la Kredo de Bàb.