12.03. '18

Lumo por la Mondo - filmo pri Bahá'u'lláh

Filmo okaze de la 200a datreveno en oktobro 2017 de la naskiĝo de Bahá'u'lláh, la Fondinto de la Bah...

09.10. '14

bahai.org tute renovigita

La ĉefa hejmpaĝo de la bahaa komunumo, bahai.org, estas komplente renovigita.

aktivecoj

Dum bahaa regiona konferenco, Kievo, Ukrainio, februaro 2008.

Ĉie tra la mondo bahaaj komunumoj ofertas al siaj kunhomoj partopreni en tiuj iliaj aktiviceoj je kiuj ili fokus sian klopodojn:

  • preĝkunvenoj

  • infanklasoj por etika edukado

  • junulaj grupoj por trejni la personajn kapablojn

  • studgrupoj por kune studi la Sanktan Vorton

Ankaŭ al aliaj siaj aktivecoj invitas bahaanoj siajn kunhomojn cele al starigo de amikaj rilatoj kaj kunlaboro por establi pli bonan, pacan kaj justan mondon.

La "rekono de la unueco de la homaro estas la ĉefa baza kondiĉo por la reordigo kaj adminstrado de la mondo kiel unu lando, kiel la hejmo de la homaro", skribis la Universala Domo de Justeco en mesaĝo adresita al la popoloj de la mondo kaj publikigita en oktobro 1985 sojle al la Internacia Jaro de Paco proklamita de la Unuiĝintaj Nacioj.

La fina celo de la Bahaa Kredo estas la kreo de unueco inter ĉiuj popoloj de la mondo. Kaj estas pro sia orientiĝo je internacia unueco, ke la bahaa komunumo estas aktiva ĉe Unuiĝintaj Nacioj ek de ties fondo. Hodiaŭ la "Bahaa Internacia Komunumo" estas ege aktiva neregistara organizo (NRO), kiu reprezentas la naciajn bahaajn komunumojn ĉirkaŭ la mondo kaj havas konsultan statuson ĉe la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK). Ĝi estas aparte envolvita en aferoj rilataj al homaj rajtoj, bezonoj de virinoj kaj infanoj, medioprotektado kaj streboj al bone fundamentita, daŭriva evoluopolitiko.

Por akceli socian kaj ekonomian evoluon bahaanoj faras tra la mondo multajn tiajn projektojn.